6/5/07

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ

To British Channel 4 ντοκιμαντέρ που σας παραθέτω, πραγματεύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου από μια εντελώς διαφορετική σκοπιά, άκρως ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική.

Οι εξέχοντες επιστήμονες που συμμετέχουν στην εκπομπή κλονίζουν τις πεποιθήσεις που έχουμε σχετικά με τους λόγους της αναθέρμανσης του κλίματος και την έκταση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στοιχειοθετούν ιστορικά και κλιματολογικά το ότι δεν είναι το διοξείδιο του άνθρακα που ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας, άλλα αντίστροφα, ότι η αύξηση του είναι επακόλουθο της αύξησης της θερμοκρασίας.

Και γιατί έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας;

Η αιτία είναι ο ήλιος. Παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των κηλίδων του ήλιου, οι οποίες μαρτυρούν τοπική αύξηση του μαγνητικού πεδίου με αποτέλεσμα να εντείνονται οι ηλιακοί άνεμοι. Με την σειρά τους, αυτοί οι άνεμοι μειώνουν την ποσότητα κοσμικής ακτινοβολίας που φτάνει στην γη και κατά συνέπεια ελαττώνουν την δημιουργία των σύννεφων στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα η ψυκτική δράση τους πάνω στο κλίμα να μειώνεται.


Και αύξηση της θερμοκρασίας σημαίνει και μεγαλύτερη αποβολή διοξειδίου του άνθρακα από τους ωκεανούς και αύξηση της συγκέντρωσής της στην ατμόσφαιρα.
Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες (ακόμα και ένας από τους συνιδρυτές της Greenpeace) μας λένε εδώ ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και οι κλιματολογικές αλλαγές που παρατηρούμε δεν είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης και του τρόπου ζωής μας αλλά ένα εντελώς φυσικό φαινόμενο.
Υποστηρίζουν ότι η παραπληροφόρηση που έχουμε υποστεί είναι αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και της δίψας μερίδας των επιστημόνων του κλάδου της κλιματολογίας για χρηματοδότηση της έρευνάς τους.

Τι συμπέρασμα να βγάλουμε; ίσως ότι δεν υπάρχει η ομοφωνία επιστημονικών απόψεων που παρουσιάζει το
IPCC. Ανεξάρτητα αν η ανθρώπινη δράση ευθύνεται ή όχι για την επιδύνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου με επακόλουθω την αναθέρμανση του κλίματος, το φαινόμενο υπάρχει και καλό είναι που η ανθρωπότητα αναθεωρεί το πως καταναλώνει και την σχέση της με τη φύση .

1 σχόλιο: